Ohita navigaatio

Toiminta

SKO

  •  hoitaa jäsentensä edunvalvontaa yhteistyössä OAJ:n kanssa osallistumalla aktiivisesti   OAJ:n toimintaan valtuustossa ja muissa toimielimissä
  •  valvoo jäsentensä ammatillisia etuja toimimalla asiantuntijana yhteistyöverkostoissa
  •  järjestää jäsenilleen ja luottamushenkilöille koulutustilaisuuksia ja muita tapahtumia
  •  on jäsenen tukena tarjoamalla palvelussuhdeneuvontaa
  •  tukee jäsentensä työhyvinvointia mm. järjestämällä virkistymistapahtumia
  •  tiedottaa alan asiankohtaisista asioista jäsenlehdessä, verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja   sosiaalisessa mediassa
  • noudattaa kaikessa toiminnassaan OAJ:n turvallisemman tilan periaatteita.

Jäsentilaisuudet

Jäsenyhdistyksen apupaketti

jäsenyhdistyksen vuosikello 2024

Palvelussuhdeneuvonta

Sääntö- ja nimimuutokset

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Vuosikertomus 2023

Tapahtumat ja koulutukset

URHEILUSPONSSAUS

Edustukset

VUODEN SKOLAINEN

Ansiomerkit

SKO SENIORIT RY