Ohita navigaatio

Svenska

SKO – Lärarna vid högskolor och andra stadiet i Finland rf

Intressebevakningen inom undervisningssektorn sköts av undervisningssektorns fackorganisation OAJ, till vilken medlemmar i SKO även automatiskt hör. Som medlem i SKO tryggar du din egen intressebevakning och får tillgång till SKO:s mångsidiga medlemsförmåner. Dessutom får du också tillgång till OAJ:s medlemsförmåner. SKO har också lokala medlemsföreningar, som arrangerar allehanda verksamhet inom distrikten.

SKO rf:s verksamhet i ett nötskal

  • sköta sina medlemmars intressebevakning tillsammans med OAJ genom att aktivt delta i OAJ:s fullmäktigeverksamhet och även i verksamhet inom andra organ
  • bevaka sina medlemmars fackliga förmåner och delta som sakkunnig i samarbetsnätverk
  • ordna utbildningar och andra evenemang för sina medlemmar och förtroendevalda
  • stöda sina medlemmar genom att erbjuda intressebevakning
  • stöda sina medlemmars arbetshälsa bl.a. genom att arrangera rekreationsevenemang
  • informera om aktuella ärenden i sin medlemstidning, på webbsidan, i sina nyhetsbrev och på sociala medier

Exempel på medlemsförmåner:

SKO erbjuder hjälp och rådgivning: SKO har två rådgivare, som du kan vända dig till om du har frågor som gäller din anställning, löneutbetalning, lagar, pensioner m.m. Dessutom har du OAJ:s sakkunniga och olika juridiska tjänster till ditt förfogande.

Som OAJ:s medlemsförmån får du försäkringar: Som medlem får du olycksfallsförsäkring, reseförsäkring, resgods- och reseansvarsförsäkring och ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Stipendier ur SKO:s jubileumsfond: Medlemmar i SKO har möjlighet att ansöka om stipendier för forskning som främjar affärsbildning eller för forskning inom internationellt samarbete. Jubileumsfondens stipendier är avsedda både för lärare på andra stadiet och vid yrkeshögskolor.

SKO erbjuder sina medlemmar olika semestermål: Som medlem kan du förmånligt få använda SKO:s välutrustade semesterbostäder som ligger i Hollola (Messilä), i Jämsä (Himos), i Pudasjärvi (Iso-Syöte) och i byn Vuokatti i Sotkamo.

SKO erbjuder mångsidig utbildning och välbefinnande i arbetet: Vi arrangerar utbildningar året runt som är avsedda för våra medlemmar. Utbildningarna ordnas som distans- eller närutbildning. Till de större evenemangen hör SKO-dagarna och Motionsveckoslutet, de arrangeras vartannat år.

> Medlemsförmåner 2024

Bli medlem:

Medlemskap i SKO lönar sig! Medlemsavgiften är endast 0,88 % (0,80 OAJ + 0,08 % SKO). SKO är den enda riksomfattande förening som betalar sina medlemmars regionföreningsavgifter.

Du blir medlem genom att fylla i den elektronisk blanketten på OAJ:s webbsida. Hjälp och råd angående medlemskap får du av kontaktläraren på din läroanstalt.