Ohita navigaatio

Koulutuksen rahoitus kuntoon

KOULUTUKSESTA ON LEIKATTU yli kaksi miljardia euroa viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Suorien leikkausten lisäksi on toimeenpantu uudistuksia ilman riittävää rahoitusta sekä lykätty välttämättömien uudistusten toimeenpanoa säästösyistä. Tulevalla hallituskaudella on alettava maksaa investointivelkoja koulutukseen takaisin.

Tässä muistiossa on esitetty reilulla miljardilla eurolla panostuksia koulutukseen toteutettavaksi seuraavalla hallituskaudella. Keskeisten investointikohteiden lisäksi muistiossa on esitetty tarpeet rahoitusjärjestelmien kehittämiseksi. Jotta leikkausten vahingolliset vaikutukset jäisivät mahdollisimman lyhytkestoisiksi, on rahoitustasoa nostettava pikaisesti.

Valtavaa rahoitusvajetta ei paikata kuitenkaan hetkessä, minkä vuoksi koulutus tarvitsee pitkän aikavälin kasvuohjelman, jolla rahoitus nostetaan kestävälle tasolle. Kasvuohjelmassa on hahmoteltava tavoitetila ja askelmerkit sen saavuttamiseksi seuraavan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Koulutus on nähtävä investointina, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Suomella ei ole varaa jättää panostamatta koulutukseen.

> Lue lisää

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.