Ohita navigaatio

Ehdota OKKA–Svenska kulturfonden -palkinnonsaajaa 28.4.–9.6.2023

Nu har du en chans att påverka!

OKKA-säätiö myöntää yhteistyössä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Svenska kulturfondenin kanssa tunnustuspalkintoja (à 1 000 euroa) ansioituneille ruotsinopettajille. Tunnustuspalkintoon ovat oikeutettuja ruotsinopettajat, jotka työskentelevät suomenkielisissä päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, taiteen perusopetuksessa tai vapaan sivistystyön parissa.

Palkintoperusteet
Keskeisinä palkintoperusteina ovat oman työn ulkopuolinen toiminta ruotsinkielisen kulttuurin edistämiseksi, monipuoliset kirjalliset työt, suunnittelutoiminta sekä sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Myös jatkokouluttautuminen ja virkavuodet huomioidaan palkintojen myöntämisessä. Vuosittain palkitaan enintään 6 ansioitunutta opettajaa.

Palkintoehdotuksen tekeminen
OKKA – Svenska kulturfonden -palkintoehdotuksen jättäjä on eri henkilö kuin ehdotettu palkinnonsaaja. Näin on mahdollista antaa tunnustusta omille alaisille, kollegoille tai muille yhteistyökumppaneille. Voit käydä jättämässä ehdotuksesi palkinnonsaajasta perusteluineen joko suomeksi tai ruotsiksi sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Hakuaika alkaa 28.4.2023 ja päättyy 9.6.2023.

Palkintopäätökset ja palkinnonsaajista tiedottaminen
OKKA-säätiön hallitus päättää palkinnonsaajista alkusyksystä 2023, minkä jälkeen heihin otetaan yhteyttä. Erillinen palkinnonjakotilaisuus järjestetään syys-lokakuussa, jolloin myös palkinnonsaajien nimet julkaistaan säätiön sähköisissä viestintäkanavissa.

Aiempien vuosien palkinnonsaajat löytyvät OKKA-säätiön verkkosivuilta.

Lisätietoja
Palkintohakuun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: okka-saatio@oaj.fi.

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.