Ohita navigaatio

Rinnakkaisjäsenyys

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:llä ja Suomen Ekonomeilla on sopimus rinnakkaisjäsenyydestä. Opettajana tai siihen verrattavassa työssä toimiva kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut voi saada molempien järjestöjen edut maksamatta kahta jäsenmaksua.

Rinnakkaisjäsenyys varmistaa opetustehtävissä toimiville ekonomeille tehokkaan opetusalan edunvalvonnan, mutta samalla mahdollisuuden kuulua omaan ammatillis-aatteelliseen taustaryhmäänsä.

Opetustehtävissä toimivien ensisijainen työmarkkinajäsenyys on sopimuksen mukaan OAJ:ssa, joka vastaa alan palvelussuhteiden edunvalvonnasta, kuten työ- ja virkaehtosopimuksista sekä luottamusmiespalveluista.

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Rinnakkaisjäsenyys on jäsenelle edullisempaa kuin Suomen Ekonomien ja OAJ:n yhteenlasketut jäsenmaksut.

Suomen Ekonomien jäsen voi liittyä OAJ:n jäseneksi OAJ:n verkkosivuilla. Liittymislomakkeessa ilmoitetaan rinnakkaisjäseneksi liittymisestä. Myös Suomen Ekonomien jäsenrekisteriin tulee ilmoittaa OAJ:n jäseneksi liittymisestä ja halusta jatkaa rinnakkaisjäsenyyttä Ekonomeissa.

OAJ:n jäsen voi liittyä Ekonomien rinnakkaisjäseneksi Suomen Ekonomien verkkosivuilla. OAJ-jäsenyys säilyy Ekonomien rinnakkaisjäseneksi liittyvillä entisellään.

Lisätietoja rinnakkaisjäsenyydestä OAJ:n verkkosivuilla https://www.oaj.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/rinnakkaisjasenyys/