Ohita navigaatio

Rinnakkaisjäsenyys

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:llä ja Suomen Ekonomeilla (entinen Suomen Ekonomiliitto SEFE) on sopimus rinnakkaisjäsenyydestä. Opettajana tai siihen verrattavassa työssä toimiva kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut voi saada molempien järjestöjen edut maksamatta kahta jäsenmaksua.

Rinnakkaisjäsenyys varmistaa opetustehtävissä toimiville ekonomeille tehokkaan opetusalan edunvalvonnan, mutta samalla mahdollisuuden kuulua omaan ammatillis-aatteelliseen taustaryhmäänsä.

Opetustehtävissä toimivien ensisijainen työmarkkinajäsenyys on sopimuksen mukaan OAJ:ssa, joka vastaa alan palvelussuhteiden edunvalvonnasta, kuten työ- ja virkaehtosopimuksista sekä luottamusmiespalveluista.

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Rinnakkaisjäsenyys on jäsenelle huomattavasti edullisempaa kuin Suomen Ekonomien ja OAJ:n yhteenlasketut jäsenmaksut. SKO/OAJ maksaa liittymisvuoden jäsenmaksun.

Suomen Ekonomien jäsen voi liittyä OAJ:n jäseneksi OAJ:n verkkosivuilla. Liittymislomakkeessa ilmoitetaan rinnakkaisjäseneksi liittymisestä. Myös Suomen Ekonomien jäsenrekisteriin tulee ilmoittaa OAJ:n jäseneksi liittymisestä ja halusta jatkaa rinnakkaisjäsenyyttä Ekonomeissa.

OAJ:n jäsen voi liittyä Ekonomien rinnakkaisjäseneksi Suomen Ekonomien verkkosivuilla. OAJ-jäsenyys säilyy Ekonomien rinnakkaisjäseneksi liittyvillä entisellään.

Lisätietoja rinnakkaisjäsenyydestä OAJ:n jäsenrekisteristä (p. 0800 418 401), Suomen Ekonomien jäsenrekisteristä (jasenrekisteri@ekonomit.fi) sekä Ekonomien verkkosivuilta.

Rinnakkaisjärjestäytymissopimukset

OAJ:n jäsenyytensä ohella opettaja voi halutessaan säilyttää koulutustutkintonsa mukaisen jäsenyyden myös toisessa akavalaisessa ammattijärjestössä. Rinnakkaisjärjestäytymällä on mahdollista kuulua kahteen akavalaiseen ammattijärjestöön samaan aikaan sekä hyötyä molempien järjestöjen tarjoamista palveluista ja eduista.

Rinnakkaisjärjestäytyneillä ensisijainen ammattijärjestö määräytyy sen mukaan, mikä järjestö hoitaa alan edunvalvontaa. OAJ hoitaa ainoana ammattijärjestönä opetus- ja kasvatusalan edunvalvontaa, siksi alalla toimivien ensisijainen ammattijärjestö on rinnakkaisjäsenyystapauksissa aina OAJ.