Ohita navigaatio

Yksityisten ammatillisten oppilaitosten (Sivista) vuosityöaika

Oma oppilaitokseni (Business College Helsinki) siirtyi vuosityöaikaan 1.1.2020. Sitä ennen olimme 7,5 vuotta kokeilleet vuosityöaikaa omalla paikallisella työehtosopimuksella. Emme siis siirtyneet ensimmäisenä Sivistan ja OAJ:n solmimaan sopimukseen, mutta emme myöskään viimeisenä. Siirtymäaika on erittäin pitkä 1.8.2019 – 1.8.2023 ja tästä on seurannut myös sopimuksen kehittämiseen viiveitä.

Sivistan sopimuksessa on useita eroja verrattuna kunnallisen puolen sopimukseen. Sopimusta ei sovelleta esimerkiksi ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen piirissä oleviin.

Muita eroja on terminologiassa. Sivistan sopimuksessa työaika jakautuu kiinteään työaikaan ja vastuutyöaikaan. Muissa sopimuksissa käsitteet ovat sidottu ja sitomaton työaika.

Vuosityöaika on 1500 tuntia, sen ylitys 1500-1700 tuntia ja yli 1700 tunnin työaika ovat kaikissa sopimuksissa samalla tavalla määriteltyjä. Työviikkoja vuodessa on 40. Kun 1500 tuntia jakaa 40 viikolla saa keskimääräiseksi viikkotyöajaksi 37,5 tuntia. Tätä ei ole tarkoitettu tasaisesti koko vuodelle samalla tavalla jakautuvaksi, vaan sitä on tarkoitus käyttää poissaolojen kohdalla työmäärän laskemiseen. Näyttää siltä, että työnantaja ei mielellään käytä 1500 tuntia ylittävää työaikaa ja perustelee asiaa nimenomaan tuolla keskimääräisellä viikkotyöajalla sekä toteaa, että sen ylittäminen heikentää työhyvinvointia. Mielestäni työnantajan kannattaa käyttää resursseja tehokkaasti ja sallia myös 1500 tunnin ylitys varsinkin, jos opettaja itse on siihen myös halukas.

Vapaajaksot on sovittu pidettäväksi viikon mittaisina. Vapaajaksojen sijoittelu eroaa eri sopimuksissa hiukan, mutta suurin ero on tuo yksittäisen vapaajakson kesto.

Epämukavan työajan määrittelyt ovat myös erilaisia. Sivistan sopimuksessa esimerkiksi iltalisän maksaminen noudattaa ainakin osittain perinteisiä tapoja eli korvaus on 25% kello 18-22 välisiltä kiinteiltä tunneilta.

Vuosityöaikasopimukset muistuttavat siis toisiaan, mutta erojakin on. Toivottavasti kaikkiin saadaan sovittua opettajan kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Yksi esimerkki voisi olla lomarahakertoimen nostaminen Sivistan sopimuksessa nykyisestä 0,80 kunnallisen sopimuksen 0,82 kertoimeen.

Tapio Kattainen
lehtori, WorldSkills Europe tekninen delegaatti, WorldSkills Skill Advisor

 

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.