Ohita navigaatio

Valtuusto käänsi selkänsä ammatillisille

OAJ:n uuden puheenjohtajan valinnan lisäksi valtuuston kevätkokous piti sisällään monia käänteitä ja pinnan alla kytevää jännitettä. OAO, VOL, ja YLL kokivat jälleen kerran YSIn ylivallan, kun valtuusto äänesti valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautteiden laskemisen puolesta vuonna 2023 12,5 %:sta 11,5 %:iin. Lisäksi valtuusto päätti esittää, että palautetta laskettaisiin edelleen ensi vuonna 10,5 %:iin. Toki asia käsitellään ja päätetään vuoden kuluttua. Vk-yhdistykset saavat tänä vuonna tätä ”tukimaksua” 12,5 %, koska viime valtuuston syyskokous päätti laskea OAJ:n jäsenmaksun 0,80 %:iin ja tämä vk-yhdistysten palaute päätettiin pitää euromääräisesti saman tasoisena kuin aiemmin. Asia koettiin silloin tarpeelliseksi, jotta vk-yhdistykset pystyisivät hoitamaan OAJ:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisia tehtäviä.

Kun OAJ:n jäsenmaksu laskee, myös vk-yhdistysten saaman jäsenmaksupalautteen kautta tuleva rahasumma pienenee. Silti oletetaan, että vaikka OAJ:n ja vk-yhdistysten välisissä sopimuksissa on sovittu tietystä tehtävänjaosta, kaikki samat tehtävät olisi hoidettava pienemmällä rahalla. Siis resurssia leikataan, mutta oletuksena on, että samat tehtävät on silti hoidettava. Tämä on turhan tutulta kuulostava ikävä esimerkki huonon työnantajan toiminnasta kentällä.

Ammatilliset valtuutetut kävivät pitämässä hyviä, asialliset perusteet sisältäviä puheenvuoroja tästä aiheesta valtuustokokouksessa, jotta erityisesti uudet valtuutetut olisivat ymmärtäneet, mistä asiassa on kyse. OAJ teki viime vuonna n. 76 miljoonaa euroa ylijäämää. Silti valtuuston enemmistö katsoo, että sillä ei ole rahaa pitää kiinni sopimuksesta, jossa työnjaosta vk-yhdistysten ja OAJ:n välillä on sovittu. Vertailun vuoksi on myös todettava, että valtuusto päätti suoralta kädeltä, ilman mitään hallituksen ennakkoesitystä, ostaa valtuutetuille tietokoneet. Niiden kustannuksiksi tulee n. 250 000 – 300 000 €. Rahaa OAJ:lla siis on. OAJ maksaa lisäksi YSIn toiminnan kulut, mutta tämä monen peräänkuuluttama yhteinen opettajuus tulee kuitenkin karulla tavalla eteen vk-yhdistysten jäsenmaksupalautteista keskusteltaessa.

Jo pelkkänä terminä tukimaksu on ongelmallinen – ikään kuin esim. ammatillisille maksettaisiin ylimääräistä rahaa toisten kustannuksella. Kyse on kuitenkin ammatillisten jäsenten OAJ:lle maksamien jäsenmaksujen osittaisesta palautuksesta, siis omista jäsenmaksuistamme. Tällä rahalla kustannamme toimintaamme, hankimme uusia jäseniä, järjestämme koulutuksia ja jäsentapahtumia, hoidamme markkinointia jne. Vaikka olemme useaan otteeseen kysyneet, mitä jätämme näistä tehtävistä pois, jos meille tuleva rahoitus pienenee, emme ole saaneet kysymykseemme vastausta. Joudumme siis taistelemaan omien sopimustemme ja toimintamme puolesta myös jatkossa OAJ:n sisällä.

AKOL ry/ Maarit Rahkola
AO ry/ Tuija Mäntsälä
SKO ry/ Ulla Kangasniemi
SMOL ry/ Anna Hoffrén
TOOL ry/ Jarno Varteva

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.