Ohita navigaatio

Taitaja-toiminta tuo ammatillisen huippuosaamisen näkyville

Tällä hetkellä taidoiltaan Suomen parhaat ammatilliset opiskelijat
valmistautuvat vuotuisen SkillsFinland ry:n organisoiman
ammattitaitokilpailun, Taitajan, finaaliin. Ympäri Suomea käydyt
semifinaalit huipentuvat toukokuussa Oulussa, poikkeusajasta johtuen
hajautetulla mallilla.

Toisen asteen ammatillisten tutkintojen perusteita mukailevia lajeja,
joissa nuoret tulevat ammattilaiset kilpailevat, on yli neljäkymmentä.
Niistä viitisentoista on aloilta, jotka ovat perinteisiä SKO:laisia
aloja liittyen liiketoimintaan, matkailuun, tietojenkäsittelyyn ja
kädentaitoihin. Taitaja-toiminta onkin myös valmentajina toimiville
opettajille tilaisuus tavata kollegoita valmennustapahtumissa ja
kilpailujen aikana. Lisäksi se vahvistaa tärkeällä tavalla opettajien
ammatti-identiteettiä, joka nykyaikaisissa monialaisissa
ammattioppilaitoksissa työskennellessä saattaa joskus jäädä hieman
taka-alalle.

Vaikka Taitaja-kilpailut ovatkin nuorten näytön paikka, ne toimivat myös
näyteikkunana suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen. Kilpailut
oheistapahtumineen saavat usein paljon mediahuomiota. Yleensä finaalissa
on mukana kansainvälisiäkin kilpailijoita ja toimijoita valmistautumassa
vuorovuosin kisattaviin EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailuihin. On
hyödyllistä nähdä, millä tasolla maailmassa mennään ja miten suomalainen
ammattiosaaminen suhteutuu muihin maihin.

Taitaja-finaali on ammatillisen koulutuksen suurin vuosittainen
yleisötapahtuma. Se on sitä myös tällä kerralla, vaikka suurten
messuhallien fyysinen suurtapahtuma jää puuttumaan. Poikkeusaika avaa,
vaikkakin pakon sanelemana, aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yleisön
vieläkin laajempaan osallistumiseen virtuaalisesti! Nyt jos koskaan on
siis hyvä vuosi uusillekin kävijöille osallistua katsojana finaaliin ja
ehkä hakea intoa valmennus- ja kilpailutoimintaan omassa
oppilaitoksessaan ja sitä kautta oman ammattialansa kehittämiseen.

Konsta Ojanen
lajiekspertti, asiakaspalvelu ja myynti
SKOn hallituksen jäsen

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.