Ohita navigaatio

SKOn uusi nimi kestää muutoksia

SKO – Suomen korkeakoulujen ja toisen asteen opettajat ry, mutta lyhenteenä edelleenkin tuttu SKO, sai uuden nimensä vahvistettua joulun jälkeen. Valtuuskunta hyväksyi nimenmuutoksen jo syyskokouksessaan 2021. Varmaankin esim. jo eläkkeellä olevat entiset SKOn jäsenet ovat kummissaan, mihin tutut ’kauppa’ ja ’kulttuuri’ ovat kadonneet nimestämme. SKO on jo aikaa sitten laajentanut jäsenyyskriteereitään, jotta yhä useammalla ammatillisella opettajalla olisi mahdollisuus liittyä meihin. Lisäksi pelkkä SKO ei avaudu kovinkaan helposti uuden jäsenen etsiessä esim. OAJ:n jäsenrekisteristä sopivaa yhdistystä, johon liittyä. Emme halunneet menettää tämän takia yhtään uutta jäsentä.

Koulutuksen rakenteet ovat myös olleet aika ajoin tuulessa ja tuiverruksessa. On tullut amkien ja yliopistojen yhteenliittymiä, ammatillisella toisella asteella saattaa olla sama koulutuksenjärjestäjä kuin lukiokoulutuksella. Samoin ministeriön ja kulloisenkin hallituksen linjaukset koulutusportaiden rakenteista muuttuvat, ja erilaisista linjapapereista ja selonteoista voi tulkita, että muutosten tie ei todellakaan ole päättynyt. Siksi SKO halusi itselleen nimen, joka kestää myös näitä koulutuksen mahdollisia rakenteellisia muutoksia. Minusta me saimme sopivasti toimintaympäristöämme kuvaavan nimen, joka kestää myös tulevia muutoksia ja mahdollistaa uusien jäsenten liittymisen meille ilman tiukkoja koulutusalakohtaisia raja-aitoja.

Ulla Kangasniemi

Uutiset

Uutiset

Uutiskirje 6/2022

01.06.2022

Uutiset

Uutiskirje 5/2022

05.05.2022

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.