Ohita navigaatio

Rohkeasti kohti uusia haasteita

Blogin otsikko kuvaa sitä, miten haluan omassa elämässäni toimia. Samanlaisen suunnan otti nähdäkseni SKOn valtuuskunta viikonlopun kokouksessaan, kun se valitsi puheenjohtajaksi Ulla Kangasniemen ja minut uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajan tehtäviä ei ole erikseen määritelty yhdistyslaissa. Kuitenkin yleisesti voidaan sanoa, että varapuheenjohtaja on puheenjohtajan työpari. Varapuheenjohtaja osallistuu aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä puheenjohtajan ja muun hallituksen kanssa. Varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan toimiva yhteistyö takaa toiminnan onnistumisen. Varapuheenjohtajan virallinen ja sinänsä merkittävin tehtävä on hoitaa puheenjohtajan tehtävää, mikäli puheenjohtaja tulee tilapäisesti tai pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä. SKOssa varapuheenjohtajan tehtävät ja työnjako määritellään tilanteen mukaan. Uskon, että itselleni löytyy osaamiseeni sopia tehtäviä.

Lähdin ehdolle SKOn varapuheenjohtajaksi, koska elämässä oli nyt siihen sopiva hetki. Väittelin koronavuosien aikana oikeustieteen tohtoriksi, jolloin yksi vaihe elämässä tuli päätökseen. Oli aika miettiä uusia haasteita. Päädyin siihen lopputulokseen, että itselläni on riittävä kokemus ja koulutus varapuheenjohtajan tehtävään myös siinä tilanteessa, jos joutuisin tuuraamaan puheenjohtajaa. Aiempi kokemus hallituksessa ja valtuuskunnassa ovat antaneet tähän hyvät lähtökohdat. Myös kokemuksesta kunnallispolitiikassa on varmastikin hyötyä. Varapuheenjohtajan tehtävä vaikutti myös henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen soveltuvalta kokonaisuudelta.

Varapuheenjohtajana haluan olla aktiivinen toimija edunvalvonnassa. Aktiivinen edunvalvonta edellyttää aktiivista roolia OAJ:n toimielimissä. Näissä olen nimenomaisesti koko ammatillisen kentän edunvalvoja. Aion edistää niin ammatillisen 2. asteen kuin ammattikorkeakoulujenkin asioita. Näistä itselleni tutumpi on ammattikorkeakoulu, jossa olen työskennellyt pitkään ja toiminut pääluottamusmiehenä. Ammatillinen 2. aste on tullut tutuksi ollessani Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian valtuutettuna ja mukana alueyhdistyksen toiminnassa. Toisaalta, jos jokin asia on vieraampi, niin aion siihen perehtyä. Huolellisella valmistautumisella, yhteistyöllä ja verkostoitumisella selviää asia kuin asia.

SKOn toiminta on kehittynyt viime vuosina positiivisesti ja jäsenille on tarjottu mahdollisuuksia osallistua uudenlaisiin tilaisuuksiin. Tätä toimintaa haluan olla mukana kehittämässä edelleen. Mielestäni toiminnan tulisi olla sellaista, että se kiinnostaisi ja houkuttelisi mukaan myös nuoria jäseniä. Tämän kautta nuoria saattaisi olla mahdollista houkutella mukaan myös aktiivitoimijoiksi.

Varapuheenjohtajan tehtävän on katsottu edellyttävän myös sitoutumista ja ajankäyttöä. Itse aion sitoutua tehtävään ja osoittaa olevani valtuuskunnan ja kaikkien jäsenten luottamuksen arvoinen. Minuun voi myös olla yhteydessä matalalla kynnyksellä esimerkiksi toiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Atte Korte
SKOn hallituksen jäsen ja tuleva varapuheenjohtaja

Tapahtumat

Tapahtuma | 9.9.2023

SKO-toimijapäivät

Tapahtuma | 14.9.2023

Luottamusmiespäivät

Tapahtuma | 4.11.2023

Valtuuskunnan kokous

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.