Ohita navigaatio

Opettajan on hyvä tuntea omat tekijänoikeutensa

Opettajan tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset ovat aiheuttaneet keskustelua jo pidemmän aikaa, eikä koronan aiheuttama laajamittainen etäopetus ainakaan ole vähentänyt tätä keskustelua. Aihe on tärkeä ja siitä pitääkin keskustella. OAJ:n lakimies Ira Hietanen-Tanskanen käsitteli äskettäin blogissaan sitä, miten tekijänoikeus kuuluu oppimateriaalin tekijälle, ja tekijänoikeuden luovutuksesta tulee aina sopia erikseen. Aiheesta on myös järjestetty useita koulutuksia, viimeisempänä SKOn huhtikuussa järjestämä tietoisku tekijänoikeuksista.

Tosiasia lienee se, että opetus on enää harvoin vain asioiden kertomista liitutaulun ja ulkopuolisen kustantajan julkaiseman oppikirjan avulla. Opettajat tuottavat paljon omaa oppimateriaalia ja tähän materiaalin tekijänoikeus on opettajalla. Oma kysymyksensä on se, millainen materiaali saa tekijänoikeussuojaa?

Tyypillinen opetusmateriaali on luentomoniste, joka voi saada tekijänoikeussuojaa, jos se on riittävän omaperäinen ja itsenäinen. Asiasta on olemassa runsaasti tekijänoikeusneuvoston lausuntoja. Näiden perusteella luentomoniste ei saa tekijänoikeussuojaa, jos kyseessä on esimerkiksi ranskalaisista viivoista koostuva moniste, joka sisältää pääosin avainsanoja tai yksinkertaisia lauseita. Luentomonisteen on katsottu nauttivan tekijänoikeussuojaa, jos opettaja on tehnyt sen laadinnassa myös itsenäisiä valintoja. Näitä voivat olla vaikkapa itse keksityt havainnollistavat esimerkit, kuviot tai kaaviot sekä aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät.

Opettajat tuottavat myös paljon muunlaista materiaalia. Esimerkiksi verkkokurssit sisältävät tyypillisesti opettajan itse tuottamaa ja omaperäistä materiaalia. Verkkokursseilla voi olla esimerkiksi opettajan tekemiä luentotallenteita, opettajan kokoamia laajoja tekstiaineistoja ja opettajan itse laatimia harjoitustehtäviä sekä verkkotenttejä. Aivan samalla tavalla opettaja voi myös lähiopetuksen tueksi laatia erilaisia tekstiaineistoja ja tehtäviä. Tällaiset aineistot ovat yleensä niin omaperäisiä ja itsenäisiä, että niiden katsotaan olevan tekijänoikeussuojan piirissä.

Lähtökohtaisesti kannattaa aina ajatella, että oma materiaali on tekijänoikeussuojan piirissä olevaa omaperäistä aineistoa. Tämän aineiston ei tarvitse olla työpaikalla työnantajan tai kollegoiden käytettävissä eikä varsinkaan avoimesti hyödynnettävissä. Aineiston käytöstä päättää opettaja itse, ja opettajan kannattaa pyytää rahallinen tai muu korvaus aina, kun oppimateriaalia luovutetaan muille tahoille käytettäväksi. Asiasta on järkevää sopia kirjallisesti ja vain harvoin on tarkoituksenmukaista, että opettaja luopuisi kaikista oikeuksistaan.

Atte Korte
Juridiikan lehtori
SKOn hallituksen jäsen

Uutiset

Uutiset

Uutiskirje 6/2022

01.06.2022

Uutiset

Uutiskirje 5/2022

05.05.2022

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.