Ohita navigaatio

OAJ:n valtuuston kuulumisia

Kevätvaltuusto 10. – 12.5.2023

OAJ:n kevätvaltuusto kokoontui 10. – 12.5.2023. Kolmipäiväinen kokous oli jälleen varsin tiivis ja asiaa täynnä. Asialistalla olivat normaalit kevätkokousasiat kuten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen sekä vuoden 2024 talousarvion valmisteluun liittyvä lähetekeskustelu. Vuoden 2022 tilinpäätöksen tulokseen vaikuttivat kevään lakkoavustusten merkittävä määrä. OAJ:n jäsenistä lähes 20 000 osallistui erilaisiin järjestöllisiin toimiin kevään 2022 työehtosopimusneuvotteluiden aikana. Maksetut lakkoavustukset olivat yhteensä n. 28 miljoonaa euroa.

Merkittävin ja myös varsin historiallinen päätös oli  opettajaksi opiskelevien SOOL:n jäsenten hyväksyminen varsinaisiksi edustajiksi OAJ:n hallitukseen ja valtuustoon. Jäsenyys hyväksyttiin yksimielisesti. Jatkossa opiskelijajärjestöllä on kolme paikkaa OAJ:n valtuustossa ja yksi hallituksessa. Tämä tarkoittaa valtuuston koon kasvamista 150 edustajasta 153 edustajaan ja hallituksen koon kasvamista 21:een.

Valtuustossa pidettiin monta puheenvuoroa ja 34 ponsiesitystä. Tehdyistä ponsiesityksistä 24 hyväksyttiin, joista 7 oli OAO:n valtuustoryhmän ponsia.

Päättyneet ja vireillä olevat OAJ:n jäsenten oikeusprosessit ajalla 1.10.2022 – 31.3.2023

Johtava lakimies Erkki Mustonen laatii kaksi kertaa vuodessa koosteen päättyneistä ja vireillä olevissa oikeusprosesseista.

Päättyneitä oikeusprosesseja oli 19 kappaletta joista 4 voitettua, 4 sovittua, 6 hävittyä ja 5 rikosasiaa.  Voitetut tapaukset koskivat pääsääntöisesti määräaikaisten työsuhteiden päättymisiä sekä irtisanomista. Myös sovituissa tapauksissa kyse oli lähinnä määräaikaisuuksista ja irtisanomisista.

Vireillä olevia oikeusprosesseja 31.3.2023 tilanteessa oli 92 tapausta, josta palkkausta ja työaikaa koski 19 tapausta, määräaikaisuuksia 8, erilaisia irtisanomistilanteita 12, palvelussuhteen purkamisia 7, ammattitauti ja työtapaturma-asiat 8, työttömyysturva ja eläkeasiat 7. Lisäksi useita erilaisia yksittäisiä tapauksia.

Edellä mainittujen lisäksi myös oikeusturvavakuutuksen kautta on ollut käsittelyssä 14 tapausta ja uusiakin oikeusturvaetuuksia oli myönnetty 14.

Tapausten lukumäärästä voi todeta, että OAJ:n lakitiimi on ollut jälleen kerran hyvin työllistetty. Lisäksi myönnetyt oikeusturvavakuutukset osoittavat jälleen kerran jäsenyyden merkityksen haastavissa tilanteissa. OAJ:n lakitiimin saat yhteyden parhaiten puhelimitse 0800 418 403. Palveluajat ovat ma-pe 10 -11 ja 14 -15.

Teija Launiainen

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.