Ohita navigaatio

Kuntavaalien lähestyessä

OAJ vaikuttaa tulevissa kuntavaaleissa teemalla ”Isot asiat päätetään lähellä sinua – koulutus ratkaisee”. Avoin, arvostava ja luottamuksellinen vuoropuhelu lienee väistämättömän tärkeää erityisesti työnantajapuolen ja työntekijäpuolen edustajien välillä koulutusasioiden aidon kehittämisen tukena. Osaamisen ammattilaiset tuntevat parhaiten työnsä tekemisen edellytykset ja tuovat arvokkaan näkemyksensä kuntapäättäjien tietoon. Kyseisten palvelujen kohdalla katse on tulevaisuudessa, jolloin jokaisen päättäjän tulee ymmärtää päätöksiä tehdessään, miten kauaskantoiset vaikutukset niillä on.

Menestyvä kunta osaa tehdä yhteistyötä lähiseudun muiden kuntien kanssa, mikä mahdollistaa laadukkaan koulutuspalvelujen tarjonnan. Yhteistyökumppaneita kannattaa hakea myös kauempaa, yli maakuntarajojen, koska sillä on vaikutusta mm. kelpoisten opettajien hankintaan ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseen.

Toisen asteen ammatillinen ja korkea-asteen koulutus tulee nähdä tärkeänä linkkinä yhteistyössä. Elinkeinoelämän kehittäminen ja sitä tukeva tutkimus luovat edellytyksiä kunnan ja lähialueen elinvoimaisuudelle ja sitä kautta houkuttavuudelle mm. työmarkkinoilla. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli koko seutukunnan työntekijöiden osaamisen kehittämisessä. Jatko-opintojen toteuttaminen tulee mahdollistaa lähellä. Kuntapäättäjät osallistuvat päätöksentekoon ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen hallintoelimissä, vaikkei niiden toimintaa suoraan säädelläkään kuntien kautta.

Koulutusasioiden tulee olla keskiössä uusia kuntapäättäjiä valittaessa. Niiden osaamiseen kannattaakin jokaisen kuntavaaliehdokkaan panostaa.

Ulla Kangasniemi
SKOn puheenjohtaja

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.