Ohita navigaatio

Kevään puheenaihe – vaalit. Mitä vaalien jälkeen?

Vaaleissa äänestämällä vaikutat mihin suuntaan valtiomme kehittää muun muassa koulutusta ja millaisia satsauksia siihen liittyen tehdään. Koulutus on Suomen kilpailukyvyn kannalta elintärkeä asia. Se vaikuttaa miten korkeaa osaamista tulevalla työelämällämme on sekä Suomessa että kansainvälisesti. Nyt on hyvä aika pohtia mikä puolue ja kuka henkilö on hyvä osaamisenkehittämisen ja koulutuksen puolestapuhuja. SKO on puolestaan pyrkinyt aktiiviseen vaikuttamistyöhön kansanedustajaehdokkaiden suuntaan. Globaali maailmantilanne on muuttunut nopeasti ja uusia haasteita tullut roppakaupalla. Laadukas kasvatus, koulutus ja tutkimus takaavat kuitenkin sen, että pystymme vastaamaan uusiin haasteisiin ratkaisukeskeisesti ja kestävästi.

Mikäli edustajasi valitaan, on hyvä pitää osaamisen kehittyminen ja koulutusaiheet yllä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Sinä skolainen olet oiva henkilö antamaan tukeasi ja mielipiteitäsi koulutukseen liittyen kansanedustajillemme. Viime vuosina koulutuksen rahoitus on mennyt alaspäin, ja tämän vuoksi opettajan antama aika perusopetukseen sekä toisella- että korkeakouluasteella on alentunut. Ilman taloudellista satsausta koulutukseen ja tutkimukseen, kilpailukykymme ja osaamisemme heikkenee. Koulutusjärjestelmämme laatu edellyttää vahvaa investointia koulutukseen (OAJ 2024).

Toisella asteella yleinen purnausaihe on, että erityisesti matemaattiset aineet ja kielten opiskelu ovat kärsineet ja opiskelijoiden taso on heikentynyt. Yritykset ovat asiasta yhtä mieltä. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen vähentymisen myötä myös siellä ovat tuntirajat tiukentuneet ja opettajat joutuvat tekemään entistä vähäisemmillä tunneille laadukasta tulosta. Tämä yhtälö on vaikea. Toki uudet pedagogiset digitaaliset menetelmät edistävät ja kehittävät sekä opiskelua että opetusta. Opiskelijoiden on oltava entistä itseohjautuvampia ja osattava työskennellä suunnitelmallisesti ja itsenäisesti. Opettajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta monenlaisten paineiden ja uusien kehityssuuntien alla on huolehdittava entistä herkemmin.

Tulevat vaalit muokkaavat merkityksellisesti tulevaa koulutuspolitiikkaa ja siihen suuntautuvia varoja. Toivottavasti valitsemamme henkilö edesauttaa tulevia satsauksia koulutukseen. OAJ:n tavoitteissa tulevalle hallituskaudelle (2024) tiivistetäänkin hyvin: Jotta olemme riittävän vahvoja ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet, Suomen on suunnattava varansa kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tästä lienemme kaikki ihan samaa mieltä, joten onnea äänestykseen!

Kirjoittaja Päivi Käri-Zein, Haaga-Helia, SKOn hallituksen jäsen

Lähde: OAJ (2024). Tulevaisuuden kestävä Suomi tehdään koulutuksella. OAJ:n tavoitteet eduskuntavaaleihin seuraavalle hallituskaudelle 2023–2027.

Tapahtumat

Tapahtuma | 4.11.2023

Valtuuskunnan kokous

Tapahtuma | 25.11.2023

Työhyvinvoinnin loppuseminaari

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.