Ohita navigaatio

Kansainvälisyysmietteissä

Osallistuin lyhyen ajan sisällä pariin kv-konferenssiin Oslossa ja Barcelonassa. Ensiksi mainitun konferenssin teemana oli tulevaisuuden opettajuus ja opettajan ammatti. Lähes kaikissa puheenvuoroissa korostuivat arvot, joita opettajat itse sekä oppijat pitivät tärkeinä. Palkkakehityksen ja yhteiskunnan arvostuksen lisäksi useat esiintyjät korostivat mm. työympäristön merkitystä. Itse olisin pääluottamusmiehenä sekä SKOn puheenjohtajana ja palvelussuhdeneuvojana toivonut, että esille olisi nostettu myös mm. palvelussuhteen ehdot ja riittävä työaika tehtävien hoitamiseen.

Kansainvälisissä yhteyksissä huomaa, miten ongelmat ja kehitystä kaipaavat asiat ovat aika tavalla samanlaisia, maasta riippumatta. Mitä laajemmalti asiaa tarkastelee maantieteellisesti, esiin nousee toki kulttuurien ja yhteiskuntien erilaisuus ja niistä johtuvat haasteet. Meillä Pohjoismaissa opettaja saa kuitenkin ihan kunnollisen palkan, se maksetaan ajallaan ja työ on suhteellisen turvallista. Voimme luottaa siihen, että työ- ja virkaehtosopimukset sitovat myös työnantajaa ja eduistamme huolehditaan. Tätä pidetään liian helposti itseisarvona.

Kansainvälisyys pitää sisällään myös tutustumista toisenlaisiin työympäristöihin. Erityisesti opettajavaihdoissa tai työelämäjaksoilla Suomen ulkopuolella pääsee kurkkaamaan aidosti, millaista on työskennellä vieraassa työympäristössä vieraalla kielellä. Kulttuurierot tuovat mukanaan omat haasteensa. Vaihtojaksot ulkomailla tai osallistumiset kv-tapahtumiin ja tilaisuuksiin voivat tuntua yllättävän rankoiltakin. Toki ne tuovat mukanaan myös positiivisia elementtejä; uusia verkostoja, kokemuksia, osaamisen kehittymistä ja ihan vain vaihteluakin omaan arkeen.

Ulla Kangasniemi

Uutiset

Uutiset

Uutiskirje 6/2022

01.06.2022

Uutiset

Uutiskirje 5/2022

05.05.2022

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.