Ohita navigaatio

Jäsenen palvelussuhdeneuvonta ja OAJ:n oikeusturva

Jäsenen palvelussuhdeneuvonta ja OAJ:n oikeusturva

Kun aina ei mene niin kuin Strömsössä, varsinkaan työelämässä, on oman ammattiliiton tuki ja osaaminen silloin todella tärkeää.

SKO:n omat palvelussuhdeneuvojat auttavat jäseniä työehtosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelussuhdeneuvojina tällä hetkellä toimivat Arto Anetjärvi ja Ulla Kangasniemi. Heidän yhteystietonsa löydät SKO:n sivuilta -> Yhteystiedot -> Palvelussuhdeneuvojat.

Heihin voit olla suoraan yhteydessä henkilökohtaisesti.

OAJ:n oikeusturva jäsenen tukena.

Myös OAJ auttaa ja tukee jäseniään oikeudellista osaamista vaativissa tilanteissa. OAJ:n valtuusto on pyytänyt tilastoa siitä, millaisia tapauksia käsittelyssä on ollut ja miten ne ovat päättyneet. Yksityiskohtaisia tietoja ei tietenkään ole saatavilla mutta mielenkiintoista tilastotietoa viime vuodelta saimme OAJ:n valtuuston kokouksessa marraskuussa.

Päättyneitä oikeusprosesseja 1.1. – 30.9.2022 välisenä aikana oli seuraavasti:

 • 15 voitettua
  • Palkan takaisinperintä (5), kesäajan palkkaus, tehtävän mukainen palkka, määräaikaisuus ja lain rikkominen, osa-aikaistaminen, irtisanominen henkilökohtaisilla perusteilla, työtapaturma, ammattitauti
 • 13 sovittua
  • syrjintä (5) määräaikaisuus (2), irtisanominen tuta-perusteella, osa-aikaistaminen, yt-lain rikkominen, palkan takaisinperintä
 • 13 hävittyä
  • ammattitauti, työtapaturma (4), irtisanominen tuta-perusteella (2), palkan alentaminen, maksamaton palkka, palkan takaisinperintä, irtisanominen henkilökohtaisilla perusteilla, virkasiirto, virkavaali
 • 8 rikosasiaa, joista kaikissa tapauksissa jäsen rikoksesta epäiltynä tai syytettynä
  • Osa päättyi syytteiden hylkäämiseen tai syyttäjän päätöksen syyttämättä jättämiseen sekä tuomioon käräjäoikeudessa
 • 21 tapaukseen oli myönnetty ammatillinen oikeusturvavakuutus ja asia oli siirretty loppuun tuomioistuinkäsittelyn osalta ulkopuolisen asianajan hoidettavaksi.

 

Vireillä olleita tapauksia 30.9.2022 oli 85 kappaletta

Eniten vireillä olevia tapauksia (15 kpl) oli palkkaukseen liittyen, johon sisältyi mm. erilaiset TVA ja TSA-järjestelyt, järjestelyvaraeriin liittyvät tapaukset, kesäajan palkkaus jne.

Lisäksi määräaikaisuuteen liittyviä tapauksia oli kesken 10 kpl ja syrjintään 8 kpl. Irtisanominen joko henkilökohtaisilla perusteilla tai tuta-perusteilla näkyi myös vahvasti työlistalla. Lisäksi kesken oli paljon ammattitautiin liittyviä tapauksia, rikosasioita sekä irtisanomiseen joko henkilökohtaisilla tai tuta-perusteilla.

Myös näihin keskeneräisiin asioihin oli myönnetty oikeusturvavakuus 37 tapaukseen.

Jäsenyys kannattaa!

Teija Launiainen

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.