Ohita navigaatio

Haluatko merkityksellisyyttä vapaaehtoistyöstä?

Vapaaehtoistyö on toisten pyyteetöntä auttamista ja työhön sitoutumista ilman minkäänlaista oletusta rahallisesta tai muusta palkkiosta. Auttamisen kohde voi olla huonompiosainen, apua tarvitseva yksilö tai jokin yhteisö, jonka nimissä auttamistyötä tehdään. Kaikenlainen auttaminen lisää yhteiskunnan hyvinvointia. Vallitseva maailmantilanne on entisestään lisännyt tarvetta lisäkäsille ja lisävaroille heikompiosaisten auttamiseksi.

Auttaminen ja vapaaehtoinen toimiminen on ollut yleistä mm. seurakuntien, luonnonsuojelu-, Lions-, Rotary- sekä useiden muiden järjestöjen toiminnassa. Työ on hyvin erilaista riippuen mikä on toiminnan tarkoitus. Tänä päivänä ukrainalaisten auttaminen on yksi suurimmista vapaaehtoistyön kohteista vammaisten, vanhus- ja lapsityön lisäksi.

Työ voi olla hyvinkin yksinkertaista ja vähän aikaa vievää. Vanhuksille tai sairaille lukeminen ja kaupassakäyntiapu on monille suurinta luksusta viikon aikana. Kyseistä auttajaa odotetaan ja hänen kanssaan nautitaan kahvit ja rupatellaan tapahtumista. Ympäristönsuojelussa rannoilta roskien kerääminen ei vie suurta lohkoa ajasta, mutta työllä on suuri vaikutus luontoon. Maahanmuuttajat tapailevat useissa kirjastoissa ja heille vapaaehtoiset opettavat suomen kieltä ja kulttuuria.

Tänä päivänä monien kauppojen ulkopuolella on ruoka-avun kerääjiä. He antavat listan kuivatavaroista, josta kauppaan menijä voi valita mitä tuotteita ostaa ja lahjoittaa keräykseen. Keräyksen tavarat jakaa usein esimerkiksi seurakunta, mutta tahoja on useita, joiden kautta apu saadaan tarvitsijalle perille. Seurakunnan tai muista yhteisistä tiloista ruoka-apua tarvitseva voi noutaa ruokakassin, jolla pärjää eteenpäin. Ruokajonojen pituudet ovat tänä päivänä käsittämättömän pitkiä ja avun tarvitsijoita runsaasti. Niin on myös avun antajien tarve lisääntynyt.

Keitä ovat nämä hyväntekijät ja auttajat? Yleensä ihan tavallisia ihmisiä, jotka ovat motivoituneita auttamaan muita ja osallistumaan toisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Oppiminen auttamisessa ei ole vain yksisuuntaista vaan vapaaehtoistyössä opitaan uusia taitoja, saadaan kokemuksia erilaisuudesta ja saadaan tunne olla tärkeä osa yhteisöä.

Me opettajat olemme työn luonteen vuoksi auttavaisia ja teemme tärkeää työtä muiden elämänlaadun parantamiseksi. Opettajayhdistystoiminta on myöskin eräs vapaaehtoistyön muoto. Kokemuksesta voin sanoa, että vapaaehtoistyö on henkilökohtaisesti palkitsevaa ja tuo iloa ja ystävyyssuhteita elämään! Ellet vielä tee vapaaehtoistyötä, voitko harkita löytyisikö sinulle jokin merkityksellinen muoto auttaa ja rikastuttaa sekä omaa että muiden elämää tällaisen harrastuksen kautta?

Hyvää syksyä kaikille!

Kirjoittaja Päivi Käri-Zein, Haaga-Helia, SKOn hallituksen jäsen

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.