Ohita navigaatio

Edunvalvontaa yhteistyössä työnantajan kanssa

Edunvalvonta nousee esille työpaikkojen kahvihuonekeskusteluissa monesti silloin, kun esiin on noussut ratkaisuja vaativia ongelmia. Ongelmien ratkaisu onkin yksi osa edunvalvontaa, mutta suurin osa edunvalvonnasta tehdään jo ennakoivasti ennen ongelmien syntymistä. Edunvalvonta onnistuu parhaiten yhteistyössä työnantajan kanssa. Yhteistyö edellyttää toimivaa keskusteluyhteyttä ja luottamuksellisia välejä. Tämä taas mahdollistuu avoimen ja oikea-aikaisen keskustelun avulla sekä siten, että molemmat osapuolet pitävät kiinni yhdessä sovituista asioista.

Edunvalvonta edellyttää aktiivisuutta niin luottamusmiehiltä kuin yhdistystoimijoilta, joiden tehtävänä on kuunnella herkällä korvalla jäsenistön huolia ja toiveita. Näitä asioita luottamusmiehet ja yhdistystoimijat voivat edistää monella eri tasolla ja tavalla.

Karelia-ammattikorkeakoulussa luottamusmiehillä on lakisääteisen yhteistoiminnan lisäksi monenlaista yhteistyötä työnantajan kanssa. Esimerkkeinä voidaan mainita kuukausikahvit ylimmän johdon kanssa, hr-asioiden palaverit henkilöstöpäällikön kanssa ja koulutuspäälliköiden yhteistyötapaamiset.

Yhdistystoimijat Karelia-ammattikorkeakoulun paikallisyhdistyksessä tekevät myös jatkuvaa edunvalvontatyötä esimerkiksi tapaamalla säännöllisesti ammattikorkeakoulun hallituksen henkilöstön valitseman jäsenen ja rehtorin kanssa. Laajamittaisempaa yhteistyötä puolestaan tehdään OAJ:n Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen kanssa esimerkiksi tapaamalla yhteisesti alueen kaikkien kolmen ammatillisen oppilaitoksen edustajia.

Jokainen tapaaminen on osaltaan myös suhdetoimintaa. Tapaamalla ja keskustelemalla ylläpidetään hyvää ja luottamuksellista keskustelukulttuuria ja yhteistyötä.  Työnantaja tekee päätökset työpaikalla, mutta luottamushenkilöillä on mahdollisuus esittää asioihin mielipiteensä ja pyrkiä vaikuttamaan asioiden lopputulokseen. Tähän on huomattavasti paremmat mahdollisuudet silloin, kun välit työnantajan edustajiin on kunnossa ja yhteistyö toimivaa.

Edellä mainittu ei tarkoita sitä, että kaikki asiat aina sujuisivat mutkitta ja yksimielisesti. On luonnollista, että joskus jostakin ollaan eri mieltä. Kuitenkin erimielisyyksiinkin liittyvät keskustelut sujuvat paremmin silloin, kun neuvotteluvälit ovat kunnossa.

Atte Korte
Pääluottamusmies
SKOn hallituksen jäsen

Uutiset

Uutiset

Uutiskirje 6/2022

01.06.2022

Uutiset

Uutiskirje 5/2022

05.05.2022

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.