Ohita navigaatio

AKOL, SKO, TOOL-hallitusten seminaarista lähtölaukaisu työhyvinvointihankkeelle

Kesäkuussa saimme OAJ:n Työhyvinvointirahaston myönteisen apurahapäätöksen yhteiseen hankehakemukseemme Yhteistyöverkostosta (AKOL, SKO, TOOL) avaimia työhyvinvointiin – työnantajaedustajat mukaan kehitystyöhön! Viikonvaihteessa AKOLin, SKOn ja TOOlin työhyvinvointihanke sai varsinaisen alkusysäyksensä, kun hallitukset kokoontuivat kaksipäiväiseen seminaariin ideoimaan hankkeen sisältöä ja toteutusta hakemuksen linjausten ja puheenjohtajien ennakkotyöskentelyn pohjalta.

Erityisvierainamme seminaarissa olivat AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu ja Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen. Omien alustustensa jälkeen he olivat mukana myös vetämässä työpajatyöskentelyä. Oli helppoa todeta, että sekä AMKEn että Arenen osalta meillä on yhteisiä haasteita ja odotuksia mm. eduskuntavaalien ja tulevan hallitusohjelman puitteissa. Ammatillisen koulutuksen statusta ja sen paikkaa koulutuskentässä tulee entisestään vahvistaa, ja päättäjien tulee huolehtia mm. koulutuksen saatavuudesta ja sen toteuttamisesta kunnollisella rahoituksella ja sitä kautta riittävällä opetushenkilöstön määrällä.

Toisena päivänä saimme ensin OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesoselta esityksen ajankohtaisista järjestöasioista. Sen jälkeen kuulimme tietokirjailija, lisenssivalmentaja Marjo Rantasen esityksen tunnelmamuotoilusta ja saimme erinomaisia eväitä myös häneltä työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Hänen mukaansa 70 % johtajista on tyyliltään numero- ja ajattelujohtajia ja jopa 70 % työpaikan ilmapiiristä johtuu johtajan tyylistä. Työpaikan hyvä tunnelma lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja luovuutta. Kun itsellä on töissä hyvä olla, on myös aikaa kiinnittää huomiota siihen, miten työkaverilla menee. Hän antoi myös hyviä vinkkejä siihen, miten kommunikoida positiivisesti ja miten pehmentää huonojen uutisten välittämistä. Tauotus eli Pacing on hyvä ottaa käyttöön kaikessa tekemisessä ja parantaa sillä omaa jaksamista. Tunnelmalla ja toisen ihmisen kohtaamisella on työyhteisön kannalta ratkaiseva rooli ja siihen pystyy siis pitkälti itse vaikuttamaan. Marjo Rantanen totesi vielä esityksensä eräänlaisena lopputulemana, että ”tämän päivän paska on huomisen polttoainetta”.

Tästä jatkamme yhteisen hankkeemme eteenpäin viemistä. Tarkoitus on tuottaa jäsenistöllemme työhyvinvointiin liittyvää koulutusta ja uusia toimintamalleja lähinnä ensi vuoden aikana. Työnantajataho tulee myös edelleen olemaan mukana hanketta jalkautettaessa.

Ulla Kangasniemi

Tapahtumat

Yhdistyksemme

SKOn tarkoituksena on valvoa jäsenistön ammatillisia etuja ja tukea jäsenten yleistä hyvinvointia.