Ohita navigaatio

SKO

  •  hoitaa jäsenistönsä edunvalvontaa yhdessä OAJ:n kanssa
  •  valvoo jäsenistön ammatillisia etuja toimimalla asiantuntijana yhteistyöverkostoissa
  •  edistää jäsentensä ammatti-identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta
  •  tukee jäsentensä työhyvinvointia ja työturvallisuutta
  •  toimii aktiivisesti OAJ:n toimielimissä
  •  järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia
  •  tarjoaa jäsenilleen lomailumahdollisuuksia sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumia
  •  tiedottaa alan asiankohtaisista asioista jäsenlehdessä, verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa

SKOn tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon, luonnontieteiden, matkailu- ja ravitsemis- ja talousalan sekä kulttuurin koulutusalojen opetusta, valvoa jäsenistön ammatillisia etuja sekä tukea heidän yleistä hyvinvointiaan.

> Historia